regulamin

Polswimrun 2017

Regulamin

Starogard Gdański – Sumin, 27 maja 2017r.

 

Cel

 • Promocja Powiatu Starogard Gdański
 • Promocja Gminy Wiejskiej Starogard Gdański
 • Popularyzacja Swimrun w Polsce,
 • Wyłonienie najlepszych zawodników Polswimrun Starogard Gdański – Sumin 2017

Organizatorzy i współorganizatorzy

 • Firma RYBKA
 • Powiat Starogard Gdański
 • Gmin Wiejska Starogard Gdański,
 • Stowarzyszenie TRI Starogard Gdański

Termin

Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Suminie.          Sumin 38,83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie (czynne w dniu zawodów  27. 05.2017r.).

Zawody odbędą się 27 maja 2017r., start zawodów o godzinie 11:00

Miejsce startu i mety znajduje się na boisku szkolnym w Suminie.

Dystanse, trasa

Trasa odbywa się na dwóch dystansach:

Wyścig 1 : Sprint na dystansie około 20 km ( około 18 km biegu  oraz około 2 km pływania)

Wyścig 2 :Super sprint na dystansie około 10 km (około 9 km biegu oraz około 1 km pływania )

Bieg odbędzie się wokół jeziora Sumin ( nawierzchnia szutrowa, piasek, pętla o kilku łagodnych podbiegach )

Pływanie odbędzie się w jeziorze Sumin(spodziewana temperatura wody 18-20  C

 

 

Klasyfikacja i kategorie wiekowe

 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na wszystkich dystansach (decyduje rok urodzenia)

K1, M1 (18-29 lat)

K2, M2 (30-39 lat)

K3, M3 (40-49 lat)

K4, M4 (50-59 lat)

K5, M5 (60 lat i więcej)

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podanych kategorii wiekowych jeżeli w każdej kategorii nie będzie zgłoszonych minimum 4 zawodników lub zawodnicze

Nagrody

Puchary  i  symboliczne  nagrody  za  zajęcie  I  –  III  miejsca  w  klasyfikacji  generalnej  kobiet i mężczyzn oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nagrody  dublują  się,  co  oznacza,  ze  zawodnik  otrzymujący  nagrodę  za  miejsce    zajęte w   klasyfikacji   generalnej   Polswimrun   otrzymuje   nagrodę   również   za   miejsce   zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

Wszyscy   zawodnicy   i   zawodniczki    zostaną    wyróżnieni    okolicznościowymi medalami za ukończenie Polswimrun

Warunki uczestnictwa

Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialności pod warunkiem, że podpiszą oświadczenie    o    braku     przeciwwskazań     medycznych     do     udziału     w     imprezie. W przypadku wysokiej frekwencji w poszczególnych startach, Sędzia Główny może zadecydować o puszczeniu kobiet i mężczyzn w osobnych seriach.

Zawodnicy startują indywidualnie w dowolnym stroju. Obowiązkowy jest czepek pływacki z numerem startowym dostarczony przez organizatora oraz numer startowy umieszczony na wysokości pasa podczas odcinków biegowych. Dozwolone jest używanie sprzętu pływackiego nieprzekraczającego wymiary 60 cm x 100 cm ( mogą to być wiosełka pływackie, ósemki pływackie, płetwy). Zawodnicy muszą ukończyć wyścig z takim samym ekwipunkiem z jakim wystartowali.

 

 

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.polswimrun.pl lub www.elektronicznezapisy.pl

Zgłoszenia on – line będą przyjmowane od 13 marca 2017 roku do dnia 13 maja 2017r. do godz. 23:59 bądź do wyczerpania obowiązującego limitu.

Obowiązuje limit zawodników: 150 sprint oraz 150 super sprint.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zawodników.

Opłata startowa

Opłatę startową wnosi się przy rejestracji.

Opłata za udział w Polswimrun w zależności od terminu wynosi:

Dystans sprint

 • Do 13.04.2017r. – 60,00zł.
 • Do 13.05.2017r. – 80,00zł.
 • W dniu zawodów 27.05.2017r. – 120,00zł.

Dystans super sprint

 • Do 13.04.2017r. – 40,00zł.
 • Do 13.05.2017r. – 60,00zł.
 • W dniu zawodów 27.05.2017r. – 100,00zł.

Organizator wystawia rachunek na żądanie.

Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienia się nazwiska zawodnika na liście startowej.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Organizator nie zwraca opłaty wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu.

Organizator nie przewiduje przenoszenia opłaty startowej na kolejne  lata.

 

Pakiet startowy

Odbiór  pakietów  startowych  w  biurze  zawodów  –  w  dniu  27.05.2017r.  w  godzinach 8.00 – 10.30 . na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Suminie. Sumin 38,83-200 Starogard Gdański.

 

 

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę do 20 maja 2017 roku. Po tym terminie takiej możliwości już nie ma.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Polswimrun 2017 otrzymuje:

 • Numer startowy (na koszulkę z czterema agrafkami)
 • Czepek,
 • Medal finishera na mecie,
 • Posiłek regeneracyjny po zawodach (27.05.2017 r., sobota),
 • Upominki od sponsorów i partnerów imprezy,
 • Ubezpieczenie NNW na kwotę 10 tysięcy złotych/ osobę.

 

Wyniki

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora: www.polswimrun.pl  oraz przekazane do informacji mediów.

Pomiar czasu

Elektroniczny pomiar czasu będzie przeprowadzony przez firmę pomiarową elektronicznezapisy.pl

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe uczestników Polswimrun 2017 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • Dane osobowe uczestników Polswimrun 2017 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ramach Polswimrun 2017 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Polswimrun 2017. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poz. 883.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

Uwagi końcowe

 • Wszystkich uczestników w ramach Polswimrun 2017 obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu, poprzez umieszczanie na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.

Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do:

 • startu w konkurencji pływanie w czepku przekazanym w pakiecie startowym,
 • posiadania numeru startowego podczas biegu, umieszczonego z przodu, na wysokości pasa pod karą dyskwalifikacji.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 • Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Za metą w namiotach znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 • Protesty w formie pisemnej należy składać w czasie trwania zawodów.

 

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

1 thought on “regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *